En blogg för att samla och sprida kunskap om vård och omsorg.

Jag heter Nadja och vill med denna blogg samla och sprida kunskap för vård och omsorg. Jag kommer bland annat tipsa om intressanta projekt och litteratur i ämnet. Bloggen är också till för att samla berättelser från er besökare. Kontakta mig på viivard at hotmail.se


måndag 23 januari 2012

Blogg: Anhörigkonsulentsbloggen

Cecilia Karlsson arbetar som anhörigkonsulent i Vimmerby. På fritiden driver hon en blogg där hon skriver om sitt dagliga arbete som anhörigkonsulent. Mycket intressant läsning! Besök bloggen på: http://cissankarlsson.blogspot.com/

Nätverk för anhörigstöd.

I Kalmar län finns det ett nätverk för anhörigkonsulenter som omfattas av kommunerna Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn, Högsby, Mönsterås, Borgholm, Mörbylånga, Kalmar, Nybro, Emmaboda och Torsås.

Nätverket har som syfte att skapa goda möjligheter till ett väl utvecklat anhörigstöd, genom att samverka med varandra och andra parter. Nätverket med anhörigkonsulenter har en roll att fungera som en expertgrupp inom anhörigstöd, samt att värna om att länets anhörigstöd vänder sig till alla grupper av anhöriga och tillgodoser deras gemensamma såväl som individuella behov.

I nuläget arbetar nätverket bl.a. med att öka och utveckla samarbetet med följande parter:

·         Landstinget i Kalmar län.
·         Linnéuniversitetet i Kalmar.
·         Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga.
·         Socialstyrelsen.
·         FoU enheten Fokus i Kalmar län.
·         Anhörigas riksförbund.

Cecilia Karlsson arbetar som anhörigkonsulent i Vimmerby kommun och ansvarar för sammanställningen av nätverkets måldokument.  Hon förklarar att det finns liknande nätverk i länen runt om i landet. I Kalmar län har de delat upp sig i mindre arbetsgrupper för att kunna fokusera på olika frågor. Två gånger om året träffas nätverkets alla deltagare, då har de mycket att prata om berättar Cecilia.
Har du frågor om nätverket eller vill veta mer kan du gärna kontakta Cecilia på e-post: cecilia.karlsson@vimmerby.se

fredag 20 januari 2012

Ny hemsida för anhöriga till personer med Alzheimers sjukdom

H.Lundbeck.AB är ett globalt läkemedelsföretag som bedriver medicinsk forskning för behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet. De är också mycket engagerade i att vara med och förbättra livskvaliteten för de människor som drabbats av dessa sjukdomar och deras familjer. Därför vill de med sin nya hemsida "Alzheimersinfo" ge stöd och information till målgruppen anhöriga vars närstående drabbats av Alzheimers sjukdom. 
På hemsidan kan du läsa mer om sjukdom, hur den behandlas, vårdplanering samt råd och stöd. Hemsidan har även ett avsnitt för personal inom hälso- och sjukvården.
Besök hemsidan på http://www.alzheimersinfo.se/

onsdag 31 augusti 2011

IPPI, verktyg för äldre, funktionshindrade och anhöriga.

IPPI är ett hjälpmedel som gör att äldre och funktionshindrade kan hålla kontakten med omvärlden direkt i vardagsrummet. Det enda som krävs är en tv apparat och mobiltäckning. Det fodras inga svåra installationer eller teknikkunnande. Grundidén är att använda den kunskap som redan finns och brukas hos användaren, kan han eller hon navända en tv apparat så kan vederbörande också använda IPPI.
Verktyget kan liknas vid en brevlåda som kopplas till tv:n. Via en enkel fjärrkontroll kan användaren titta på ljudmeddelanden och bilder, som IPPI tar emot via e-post eller sms. På detta sätt kan användaren komma ikontakt med alla som internetuppkoppling eller mobiltelefon.
Till största delen används IPPI av den äldre eller funktionshindrade för att komma i kontakt med anhöriga, men vård och omsorg har också mycket stor nytta av IPPI genom att de lättare kan informera IPPI användaren.
Kort sagt bidrar IPPI till en förenklad vårdprocess och social delaktighet.
Läs mer om IPPI på deras hemsida: www.ippi.se

fredag 11 mars 2011

ACTION

ACTION är ett webbaserat stöd för anhöriga till äldre personer med kroniska sjukdomar. Stödet omfattar en dator med informationsprogram, spel, samhällsinformation och bildtelefon för kontakt med andra ACTION användare och ACTION centralerna. ACTION centralerna bemannas av vårdpersonal som genomgått utbildning för att kunna ge användarna ett bra stöd via bildtelefon och hemsbesök. De hjälper användarna med allt från datorn till vart de skall vända sig i samhället med olika frågor.

ACTION gör att de anhöriga får kontakt med andra i liknande situationer och bryter en isolering på flera sätt. De får utbildning i att använda dator och internet samt så får de tillgång till ett kontaktnät med både ACTION central och andra anhöriga. Många av användarna befinner sig i tunga och svåra vårdsituationer och de kan ha svårt att komma hemifrån.

Läs mer om ACTION på http://www.actioncaring.se/

Hur det är att ha demensdiagnos.

Jag såg detta klippet på det amerikanska programmet "The doctors". En av programledarna tillika läkare testade utrustning för att bara under en stund uppleva Alzheimers sjukdom.

Detta kanske vore något för människor som arbetar i vården, eller anhöriga som vill få en djupare förståelse för den närståenes situation? Se inslaget via länken nedan:

http://www.thedoctorstv.com/videolib/init/2220

Nationell Kompetenscentrum Anhöriga

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (i fortsättningen NKA) är ett samarbetsorgan mellan olika parter som samlar och sprider forskning om anhörigstöd. Den röda tråden i projektet är "partnerskap" det vill säga att anhöriga och äldre med kronisk sjukdom involveras i hela processen för att ta fram ny kunskap.

NKA har producerat kunskapsöversikter med samlad forskning i området. NKA driver också något som kallas "lärande nätverk". De lärande nätverken består av personer med olika bakgrunder, såsom anhöriga, äldre med kroniska sjukdomar, beslutsfattare och personal. De lärande nätverken diskuterar kunskapsöversikterna utifrån olika teman. Dessa diskussioner blir inspirationsmaterial som går att beställa från NKA, för att exempelvis användas som underlag till studiecirklar. Även kunskapsöversikterna går att beställa.

Läs mer om detta på NKA:s hemsida: http://www.anhoriga.se/

Där kan ni också läsa om intressanta exempel på projekt och arbete med anhörigstöd i landet.